tirsdag 17. februar 2009

Erfaringskonferansen overstått!

Glimt frå utstillinga under Vidsynkonferansen.
Dyktige innleiarar gjorde dagen innhaldsrik og nyttig.
Torgeir Skorgen frå UiB heldt foredraget "Noen må åpne opp og invitere inn", som handla om integreringspolitikk i teori og praksis.
Amir Tanovic, rådgjevar ved introduksjonsavdelinga i Asker kommune, snakka om landflyktighet; historisk utvikling på nasjonalt plan og klargjorde sentrale begrep.
Ragnhild Aasvang frå IMDI Vest snakka om innvandrarbefolkninga i Hordaland, og Aud Jorunn Aano, leiar av Internasjonalt bibliotek i Stavanger, snakka om erfaringar, aktivitetar og arbeidsmetodar med fleirkulturelle tjenester.
Frå utstillinga "Den magiske kappen" som for tida står
utstilt i Fjell Folkeboksamling. Anbefalast!

Bibliografien prosjektet har satt saman:
(denne kan sendast på e-post om ønskjeleg. Etter kvart vert han lagt ut her på bloggen)


Meir frå utstillinga:Eventyr:

onsdag 4. februar 2009

Velkommen til konferanse!Erfaringskonferansen fleirkulturelle bibliotektenester

Velkomen til erfaringskonferanse for Prosjekt vidsyn!
På konferansen vil resultat frå prosjektet bli presentert, og det er invitert innleiarar med ulik erfaring frå bibliotek og integreringsarbeid.
Vi håper at konferansen vil inspirere til vidare arbeid lang utover mangfaldsåret!
Dato: 13. februar 2009
Stad: Møterom Vestland, fylkesbygget Bergen
Tid: 10.00 – 15.00
Pris kr 300,-