tirsdag 21. september 2010

Stor nasjonal konferanse i Bergen om integrering

For å heve kompetansen til tilsette i førstelinetenesta, skipar Integrerings- og mangfaldsdirektoratet (IMDI) til ein stor nasjonalt konferanse i Bergen 18. og 19. november om integrering. Hordaland fylkeskommune blir breidt representert på konferansen. Konferansen har fått tittelen "I samme båt. Tilrettelegging for integrering.
Meir informasjon, program og påmelding finn du her

mandag 20. september 2010

Arabisk-norsk litteraturkveld ved Bergen Offentlige Bibliotek

Bergen offentlige bibliotek ønskjer velkomen til arabisk-norsk litteraturkveld tirsdag 28. september kl 19:00. Då kjem Manal Al-Sheikh og Safaa Alwan som begge er fribyforfattarar, henholdsvis i Stavanger og Skien. På programmet står diktopplesing, samtale og fotoutstilling (ved Safaa Alwan). Medverkande er også fribyforfattarane i Bergen, Ayaz Khonsyawashan og Hossein Heidary.

Gratis inngang, lett bevertning.
Les meir om arrangementet.

Illustrasjon Håvard Legreid

fredag 10. september 2010

Norskkurs på internettDet flerspråklige bibliotek (DFB) har inngått avtalar med Fagbokforlaget og Cyberbook om utlån av nettbaserte norskkurs. Kursa er mykje nytta i vaksenopplæringa rundt i landet.
Avtalane gjev også folkebiblioteka høve til å kjøpe eigne utlånslisensar til reduserte prisar. På grunn av det store behovet for norskkurs, oppmodar DFB biblioteka om å kjøpe eigne lisensar, Prisen for ein lisens er kr 450. Ein lises varar i eitt år, og kan berre nyttast av ein person av gongen.