fredag 27. august 2010

Det mångspråkiga Biblioteket

I Västra Götalandsregionen i Sverige pågår det eit EU-prosjekt finansiert av Det europeiske sosialfond (ESF). Prosjektet ber namnet "Det mångspråkiga biblioteket - utveckling av interkulturella mötesplatser" og blir leia frå Väst Regionbiblioteket. Prosjektet er eit kompetanseutviklingsprosjekt for bibliotektilsette. Besøk gjerne bloggen til prosjektet for meir informasjon.

fredag 6. august 2010

Ny i Norge - som bok eller på nett


Boka "Ny i Norge" er utarbeidd for arbeidsinnvandrarar og deira familiemedlemmer. Boka tek sikte på å gje viktig informasjon om det norske samfunn med opplysningar frå offentlege etatar og rettar og pliktar, praktiske råd og tips.
Boka er utgitt av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) og er tilgjengeleg på polsk, engelsk og norsk.
Bestill bok kostnadsfritt frå IMDI på bestilling@imdi.no, eller les boka på nett på http://www.nyinorge.no/