torsdag 10. desember 2009

Felleskjøpet 2010 - kjøp bøker på minoritetsspråk

Felleskjøpet er eit årleg tilbod frå Det flerspråklige bibliotek (DFB) til folke- og skulebibliotek. Tilbodet går ut på innkjøp av bøker på minoritetsspråk, og gjev biblioteka høve til å byggje opp eigne samlingar på dei språka som er mest etterspurt. Nytt av året er bøker på det afganske språket dari.

DFB tilbyr biblioteka eit utval aktuelle titlar til konkurransedyktig pris. Utvalet blir gjort av bibliotekarar ved DFB i samarbeid med deira språkkonsulentar. Bøkene blir tilbudt som ferdige pakkar, og blir levert fraktfritt og ferdig katalogisert. Meir informasjon og bestillingsskjema