torsdag 15. mai 2014

Om Prosjekt Vidsyn

Prosjekt Vidsyn hadde som mål å gjere folkebiblioteka i Hordaland til betre bidragsytarar til inkludering, integrering og mangfald. Prosjektet oppfylte strategi 3.3 i Fylkesdelplan for biblioteka i Hordaland 2007-2010, og fekk tilskot frå ABM-utvikling i 2008.

I prosjektperioden vart prosjektet leia av Anne Mette Lie. Prosjektansvarleg var Elin Golten, og i prosjektgruppa var Trude Bendiksen og Marit Gro Berge. Prosjektet var eit samarbeid mellom Hordaland fylkesbibliotek, Lindås folkeboksamling og Fjell folkeboksamling.

Vidsynbloggen blir ikkje lenger oppdatert. Kontakt: elin.golten@hfk.no