torsdag 22. oktober 2009

Utstilling med Den lille prinsen på mange språk

Den lille prinsen av Antoine de Saint-Exupéry er ei av verdas mest selde bøker. Sjølv om boka tilsynelatande er for born, tar den opp mange tema som er minst like interessante for vaksne.

Det flerspråklige bibliotek tilbyr biblioteka ei utstilling med Den lille prinsen på mange språk. I tillegg til bøker følgjer det med flotte gjenstander og plakatar med motiv frå boka. Det er to utstillingspakkar på ca 20 bøker kvar, og dei er klare for utlån i midten av november. Du kan reservere utstillinga allereie no. Utsending vil vere etter "førstemann til mølla"-prinsippet. Utlånstida er fire veker. For meir informasjon eller bestilling, kontakt Drifa Gudmundsdottir på tlf. 23 43 28 58 eller e-post drifa.gudmundsdottir@kul.oslo.kommune.no

tirsdag 20. oktober 2009

Nyttige nettstader

Det flerspråklege bibliotek lanserte ny nettstad 9. oktober. Her finn du nyttige bibliotektenester i ny drakt: http://dfb.deichman.no/

Du finn nettstaden for NBF si spesialgruppe for fleirkulturelle bibliotektenester - FlerKult her: http://www.flerkult.no/ Flerkult har også ein Ressursbank på sine nettsider, der du kan finne tips og råd i samband med fleirkulturelle bibliotektenester.

mandag 5. oktober 2009

Mange kom for å møte kurdiske og norske forfattarar

Ca. 75 menneske med kurdisk, iransk og norsk bakgrunn fylte musikkavdelingen i Bergen Off. Bibliotek kvelden 9.9.09 og fekk møte kurdiske og norske forfattarar.

Sjå bilete frå arrangementet.

Dei to fribyforfattarane i Bergen, Ayaz Khonsyawashan og Hossein Heidary, er kurdarar frå Iran. Fribyorganisasjonen Icorn har igangsatt eit stort EU-støtta prosjekt som har som mål å "open up a free space in Europe for writers from all over the world to connect and release their stories". Eit av underprosjekta i Sverige og Norge er "Mem u Zin - Kurdiske stemmer i Skandinavia". Fleire av forfattarane deltok også i Stavanger og Oslo på liknande arrangement 10. og 11.9.

Forfattaren og forskaren Nazand Begikhani kom heilt frå Frankrike. Ho forskar på vold mot kvinner, har doktorgard i litteratur fra Sorbonne og er tilsett på University of Bristol.

Nettverksmøte og lansering av DFB si nye heimeside 9. oktober

Det blir nettverksmøte i Det flerkulturelle biblioteknettverket fredag 9. oktober i ABM-utvikling sine lokaler i Oslo kl 12:00 - 15:00. Tema denne gongen er mellom anna familielæring. Same dag lanserar Det fleirkulturelle bibliotek si nye heimeside i dei same lokala frå kl 10:00 - 12:00. Sjå heile invitasjonen