torsdag 24. juni 2010

Leseåret 2010 - tiltak retta mot minoritetsspråklege i Hordaland

To bibliotek i Hordaland har fått tilskot frå ABM-utvikling til kvar sitt prosjekt i Leseåret 2010, begge retta mot minoritetsspråklege.
Kvinnherad bibliotek vil motivere til lesing blant minoritetsspråklege elevar i innføringsklasse i ungdomsskule/ VGS. Prosjektet har tittelen "Nye i Kvinnherad les!" og inneber forfattarbesøk med Amal Aden i innføringsklassen, samt ope arrangement med forfattaren i biblioteket.
Sund folkebibliotek har kalla sitt prosjekt "Innvandrerkvinner. Les for barnet ditt", og har fokus på å bevisstgjere og stimulere minoritetsspråklege foreldre til å lese høgt for borna sine heime. Tiltak i prosjektet er mellom anna lesesirkel, bokpresentasjon og forfattarbesøk.