torsdag 5. mai 2011

Møte i fleirkulturelt biblioteknettverk 7. juni

Det blir møte for medlemmer i Flerkulturelt biblioteknettverk tirsdag 7. juni 2011 på Deichmanske hovedbibliotek.

Hovudtema for møtet vil vere den digitale kompetansen hjå innvandrarar. Anna Hallberg og Viveka Hallberg frå Sverige vil dele av sine erfaringar med dataopplæring for minoritetsbefolkninga. I tillegg vil VOX fortelje om den høgaktuelle rapporten ”Innvandrere på nett: en analyse av innvandreres digitale kompetanse”.

Hordaland blir representert på møtet ved Anne Berit Helland som arbeider med fleirspråklige bibliotektenester ved Bergen offentlige bibliotek.