onsdag 3. november 2010

IMDI-magasin om familieinnvandrande kvinner

IMDI (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) har laga eit magasin om familieinnvandrande kvinner. Magasinet skal gjere kommunale tenesteytarar bevisste på kva denne gruppa treng av informasjon, kva utfordringar dei møter, og kva kvinnene sjølve meiner er viktig for å få eit godt liv i Noreg.
Meir informasjon om magasinet
IMDI-magasinet 2010 "Endelig sammen" (pdf)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar